Sudoku

Sudoku wymyślono w USA, nazwano w Japonii (sudoku znaczy pojedyncza cyfra) a zyskało wielką popularność w Wielkiej Brytanii. Obecnie Sudoku zdumiewa i angażuje miliony ludzi na całym świecie.

Planszę stanowi kwadratowa siatka, zawierająca dziewięć pól w każdym kierunku. Plansza jest podzielona na dziewięć mniejszych plansz, które są utworzone przez siatkę 3x3. Do niektórych pól zostały przypisane cyfry. Zadanie polega na wypełnieniu wszystkich pustych pól cyframi tak, aby żadna cyfra nie występowała więcej niż raz w żadnym rzędzie, kolumnie lub siatce 3x3. W prawdziwym Sudoku jest tylko jedno poprawne rozwiązanie. Poziom trudności zależy od ilości zamieszczonych cyfr i sposobu ich rozmieszczenia. Im mniej cyfr, tym trudniejsza układanka.  

Dostarczamy Sudoku na czterech poziomach trudności:  łatwe, średnie, trudne i dla ekspertów. Jest dostępne w wersji czarno-białej i kolorowej.

Sudoku

  • Sudoku

    Sudoku wymyślono w USA, nazwano w Japonii (sudoku znaczy pojedyncza cyfra) a zyskało wielką popularność w Wielkiej Brytanii. Obecnie Sudoku zdumiewa i angażuje miliony ludzi na całym świecie.

     

  • Star Sudoku

    Star Sudoku rozwiązuje się jak zwykłe Sudoku, ale nie otrzymujesz żadnych cyfr, a krawędzie pól są ukształtowane za pomocą znaków < lub > . Dzięki tym symbolom wiadomo, czy liczba w danym, konkretnym polu powinna być większa czy mniejsza od liczb w sąsiednich polach.